Day

augustus 27, 2018

Dorpsfeest Boksum 2018

“Wat ha we in moaie / noflike merke hân‘’, soks moat je as kommisje goed dwaan as soks troch ferskate minsken jong / âld utere wurd. Skriuwer moast efkes wenne...
Read More