Toanielferiening De Stringpraters houdt jaarlijks verschillende voorstellingen, deze avonden worden altijd erg goed bezocht in Dorpshuis It String.