Inwoners van Boksum, maar ook anderen, kunnen via Coöperatie Boksum Energie(K) U.A. energie afnemen van Energie VanOns. Boksum Energie(k) is lid van Ús Kooperaasje die mede eigenaar is van EnergieVanOns. Voor iedere klant ontvangt de coöperatie jaarlijks een financiële vergoeding van € 75,-. Dit geld zal besteed worden aan duurzame en sociale projecten in het dorp. Zo is er al besloten om geld te geven voor het plaatsen van zonnepanelen op het dorpshuis. Zodat de energiekosten van het dorpshuis omlaag gaan. Ook door een ledlampenactie is het dorp  duurzamer geworden. Momenteel neemt ongeveer 25 % van de huishoudingen in Boksum energie af van EnergieVanOns.


Wist je dat een gemiddeld huishouden elk jaar honderden euro’s bijdraagt aan de winst van grote commerciële energiebedrijven? Dit betekent dat we in Fryslân samen al gauw €50 miljoen per jaar kunnen verdienen. Waarom steken we dat geld niet in onze eigen leefomgeving? Zoals in ons eigen dorp Boksum


Coöperatief
Ús Koöperaasje is voor een derde deel eigenaar van ons eigen energiebedrijf: Energie VanOns. We zijn eigenaar, in coöperatief verband, samen met de Drentse Kei en de Groninger EnergieKoepel. Wij helpen in zoveel mogelijk dorpen, steden en/of wijken om een energiecoöperatie te helpen oprichten en lid te maken van Ús, zodat zij de energie van Energie VanOns mogen verkopen. De lokale coöperatie,zoals Boksum Energie(k),is dan een wederverkoper van het energiebedrijf en de klanten zijn via de lokale coöperatie dan een klant van Energie VanOns. Het energiebedrijf is anders dan anderen; wij geven de winst terug. Dit komt neer op €75,- per klant, per jaar, dat de energiecoöperatie krijgt per klant die zij aanbrengen bij het energiebedrijf. Een coöperatie met 100 klanten verdient dan al gauw €7500,- per jaar. De coöperatie beslist daarna met de leden waar dit geld aan besteed wordt.

Noordelijk
Energie VanOns is een coöperatieve energieleverancier die is opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en versnellen. Wij zetten ons in om op die manier de transitie naar een duurzamere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk te maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd.

Lokaal
Energie VanOns gelooft dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dichtbij de mensen en vanuit eigen betrokkenheid. Wij zijn niet opgericht om zelf winst te maken, maar zijn een coöperatie speciaal voor en door lokale duurzaamheidsinitiatieven.
Winsten vloeien bij ons niet weg naar anonieme aandeelhouders, maar blijven lokaal behouden. Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid en meer middelen voor de eigen regio. Zo zorgen we samen voor een duurzaam en bloeiend Noorden!

Duurzaam
Energie VanOns gaat voor een duurzame toekomst, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. In Nederland is er op dit moment nog te weinig opwekking van duurzame energie, terwijl fossiele brandstoffen schaarser worden, ons afhankelijk van het buitenland maken, en vervuilend en de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering zijn. Daarom willen wij de productie van duurzame energie op lokale schaal bevorderen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of iets groter via een collectief zonnedak, een kleine dorpsmolen of zonneweide op een vuilstort. Zo nemen we onze energievoorziening weer in eigen hand!

Bij ons geen torenhoge energierekening
Energie VanOns biedt niet het laagste actietarief maar is vaak wel goedkoper dan het standaardtarief van de grote energiebedrijven. Belangrijker is dat het geld dat overblijft rechtstreeks terug gaat naar onze leden, de energiecoöperaties. Zo kun je sparen voor eigen duurzame stroomopwekking, investeren in energiebesparing of voor een gezamenlijk oplaadpunt voor elektrische auto’s. Die keuze maken de leden van de coöperatie zelf.


Kortom:
Ús Koöperaasje is in Fryslân hét alternatief

Sluit je daarom nu aan. Dat kan door simpelweg onze groene energie af te nemen van Energie VanOns, door klant te worden van Boksum Energie(k). Wij helpen je graag op weg!

Je direct aanmelden? Dat kan hier

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Sible van der Werf
T 06- 22558861
<< mail mij >>

Penningmeester
Erick Vereecken
T 06- 15265266
<< mail mij >>

Secretaris
Golda Korthof
T 06-36142192
<< mail mij >>

Lid
Pieter Bouwma
T 06-57648938
<< mail mij >>