Wat te doen bij een Hartstilstand

Krijg jij, als inwoner van Boksum, te maken met een hartstilstand, bel dan meteen 112. Onderstaand
proces begint dan in werking te treden.

AED en burgerhulpverlening

HartslagNu
Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu.
HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor
Nederland. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg (112-
centrale). Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg
gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De
burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app met het verzoek om direct
naar het slachtoffer te gaan of eerst een AED te halen.

Stichting Hartslag voor Nederland

HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Hartslag voor Nederland, een
samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van
burgerhulpverleners aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar,
met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke
ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Wanneer word je opgeroepen door HartslagNu?

Als je bent aangesloten bij HartslagNu kun je worden opgeroepen om hulp te verlenen bij een
reanimatie. Het is echter mogelijk dat je een oproep van HartslagNu ontvangt en ter plaatse blijkt het
niet om een circulatiestilstand te gaan. Ook andersom is dit mogelijk: er kan een reanimatie zijn
geweest in de buurt, terwijl je niet bent opgeroepen door HartslagNu.
De centralist bepaalt bij binnenkomst van de melding of burgerhulpverlening wordt ingeschakeld.
Deze is daarbij zeer afhankelijk van de binnenkomende informatie die de melder verstrekt.
Burgerhulpverlening wordt altijd ingezet bij verdenking van een circulatiestilstand (en het is veilig voor
de burgerhulpverlener, behalve:
1. Bij trauma (complex ongeval, geweld/misdrijf of suïcide)
2. Als al een AED is aangesloten (toevoeging: en de reanimatie is adequaat opgestart)
3. Locatie van hulpverlening is een autosnelweg (toevoeging: of andere gevaarlijke/drukke weg)
4. Slachtoffer is een kind jonger dan 1 jaar

Helaas is bij een melding niet altijd precies duidelijk waar het slachtoffer zich bevindt, wat de situatie
ter plaatse is en wat de leeftijd van het slachtoffer is. Ook kan deze informatie verstrekt worden, terwijl
de oproep aan de burgerhulpverleners reeds is verzonden. De centralist probeert een zo goed
mogelijke inschatting te maken van de situatie, echter helaas kan niet worden gegarandeerd dat de
burgerhulpverlening niet wordt ingeschakeld bij bovenstaande uitzonderingen.

Aanmelden

Ben jij AED-er meld je dan aan bij HartslagNu, dit kan via hun website.
Op die manier realiseren wij, dat mocht het nodig zijn, iedereen die hulp kan verlenen ook
daadwerkelijk een oproep krijgt.