De feestcommissie van Boksum organiseert jaarlijks het dorpsfeest van Boksum, eind augustus.
Het bestuur bestaat uit Klaske Miedema (voorzitter), Peter Kuipens (penningmeester), Nicolette Hallema (secretaris), Mark Velt, Durk Wind, Jarno Stok, Bianca Hallema.

Zie voor actueel nieuws en foto’s op https://www.facebook.com/DorpsfeestBoksum/

Programma

Donderdagavond
18.30 uur Optocht vanaf Tiltsjedyk
19.30 uur De grote Zeepkisten race
21.00 uur Quiz
22.00 uur Kaatsloting
±22.30 uur Swingen

Vrijdag
9.00 uur Kinderspelen
10.00 uur Kaatsen kleine en grote bal
10.30-12.30 uur Kinderzweef
10.00-17.00 uur Springkussen
13.30 uur Jeu de boules
15.00 uur Koekjes bakken bij Bakkerij Sybesma tot 6 jaar
18.00-19.30 uur Bar dorpshuis gesloten
18.30 uur Kinderdisco met Moonlight Drive In show
20.00 uur Bingo!
22.00 uur Muziek met de band B-Normal

Zaterdag
9.30 uur Straattekenen
11.00 uur Feestbrunch
13.00-15.00 uur Draaimolen
14.00 uur Zeskamp
16.00-22.00 uur Verkleed Matinee