De feestcommissie van Boksum organiseert jaarlijks het dorpsfeest van Boksum, eind augustus.
Het bestuur bestaat nu uit Klaske miedema (voorzitter), Peter kuipens (penningmeester), Willem Weijer (secretaris), Wilma Bosch, Mark velt, Durk wind, Jarno stok, Nicolette Hallema, Bianca Hallema.

Zie voor actueel nieuws en foto’s op https://www.facebook.com/DorpsfeestBoksum/

Jaarlijks Programma

Donderdagavond
17.45 Optocht vanaf Pypsterbuorren
19.30 Openingsspel
20.00 Muziek
21.30 Prijsuitreiking straatversiering en optocht
21.45 Kaatsloting
22.00 Muziek

Vrijdag
9.00 Kinderspelen
11.00 Kaatsen
10.30-12.30 Kinderzweef
13.00-16.00 Springkussen
13.30 Jeu de boules
15.00 Koekjes bakken Sybesma tot 6 jaar
16.00 Iets leuks voor de jeugd 6-12 jaar
17.00 Iets leuks voor de jeugd 12-16 jaar
19.00 Kinderdisco
20.00 Quiz of bonte avond
22.00 Muziek / discotheek

Zaterdag
9.30 Feestontbijt
10.30-12.30 Draaimolen
11.00 Spektakel
12.30 Matinee
20.00 Bingo
22.00 Muziek topband