Officiële naam: Protestantse Gemeente Terpoarte te Boksum, Blessum en Deinum.

De Protestantse Gemeente Terpoarte is ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk te Boksum e.o., de Hervormde Gemeente Deinum en de Hervormde Gemeente Boksum/Blessum. De kerkdiensten worden gehouden op zondag, meestal  om 9.30 uur, om en om in de Sint Jan in Deinum en de Sint Margryt in Boksum. Een aantal bijzondere diensten wordt gehouden in de Mariakerk in Blessum.

Het algemene bestuur wordt gevormd door de kerkenraad. Het dagelijks bestuur bestaat uit de preses (voorzitter), de scriba (secretaris) en de predikant.  De kerkenraad heeft de financiële en de stoffelijke zaken uitbesteed aan het college van kerkrentmeesters. Een aantal kerkrentmeesters heeft ook zitting in de kerkenraad, dit zijn de ouderlingkerkrentmeesters. De diaconale taken worden uitgevoerd door de diakenen. Zij maken ook deel uit van de kerkenraad. Het pastoraat wordt gedaan door de predikant, twee ouderlingen en de wijkmedewerkers. Daarnaast zijn er heel vrijwilligers actief bij het reilen en zeilen van de Gemeente.

De Gemeente heeft een eigen predikant met een aanstelling van 0,8 FTE. Ook zijn er twee kosters in dienst en een cantor-organist.

De leden ontvangen 6 keer per jaar het kerkblad, genaamd ‘De Trjilling’.

Het contactadres is scriba@terpoarte.nl. Zie voor andere adresgegevens www.terpoarte.nl