Doarpskrystbeammen

Sinds half december staan ze er weer. Sfeervol verlicht, aan het begin van het dorp en bij de bakker; De Doarpskrystbeammen.
Vakkundig opgezet door de vaste ploeg, tegen een kleine vergoeding van 2 beerenburgjes per man. Grote dank voor deze vrijwilligers, en tevens voor onze energieleveranciers Margriet Kalma in de Buorren en de familie Kornelis op de Hegedyk.

Doarpsbelangen Boksum winsket eltsenien sfearfolle Krystdagen en in sûn 2023!