Veel lol tijdens Mud Run Slach om Boxum

Ter ere van het 10-jarige bestaan van De 10 van Boksum is er een Mud Run georganiseerd. Een rondje door Boksum door de sloten, weilanden en greppels met verschillende hindernissen. Er is ontzettend veel lol gemaakt en we kunnen concluderen dat dit een groot succes was met zo’n 60 deelnemers. Er is een grote kans dat we dit volgend jaar weer gaan organiseren!

Foto’s Reinder Visser
(klik hier voor de hele serie)