Opening sloepenroute Boksumer Soal

Op feestelijke wijze is afgelopen zaterdag door schoolkinderen samen met wethouder Jan Dijkstra (Waadhoeke) en wethouder Herwil van Gelder (Leeuwarden) de Boksumer Soal en daarbij de rondvaarroute officieel geopend.  Dit werd gedaan bij de gewijzigde aanlegsteigers van Boksum. De route Boksum, Deinum, Ritsumasyl en Leeuwarden kan nu door iedereen gevaren worden.
Velen maakten van het prachtig mooie weer gebruikt om dit rondje te varen. Ter gelegenheid hiervan waren ook feestelijkheden in Marsum en Deinum.

Foto’s: Henk Korthof


Nieuwsblad De Bildtse Post – woensdag 3 juli 2019

Friesch Dagblad – woensdag 3 juli 2019