Jubileumdag Foar Trije Wurk – Boksum

Twee jaar na het 40 jarig bestaan van onze kaatsvereniging, staan kaatsers en dorpsgenoten stil bij dit bijzondere moment. De enige buitensport vereniging van Boksum bestaat 40 jaar en nog springlevend. Kaatsen is in Boksum meer dan de sport, het verbindt de inwoners. Men trekt naar het veld bij wedstrijden, ruimt gezamenlijk op en met z’n allen een gezellige nazit.

De jubileum dag stond in het teken van het met elkaar zijn. Startend met ontvangst, onder genot van een kop koffie met versnapering een woord van welkom van Femke Veenstra. Vervolgens de aanwezigen meegenomen in het programma van de dag, maar ook het seizoen programma. Een speciaal woord van welkom voor de jongste generatie. Maar liefst 9 nieuwe jeugd leden die dit aansluiten bij de senioren.

Tijdens de opening draaide er een ‘verzamelfilm’ op de achtergrond. Film materiaal uit het archief van Ale Terpstra en een filmpje van Hennie Hallema, allen betrekking hebbende op het kaatsen in Boksum. De eerste beelden waren uit de begin jaren 80, lopend tot het heden. Herinneringen aan vervolgen tijden en ontvallen dorpsgenoten. Een dierbaar moment. De film is die dag grijs gedraaid.

Na de opening aanvang de kaatswedstrijd, 9 partuur op papier. Een mooie opkomst met parturen die op voorhand aan elkaar gewaagd lijken. En dit bleek ook te kloppen. De gehele dag spannende  partijen, allen uitslagen lagen dicht bij elkaar. Uiteindelijk is het partuur van Harm Germ Hallema, Yolanda Hallema en Willem Weijer het sterkste gebleken.

Na de eerste omloop kaatsen, hebben kaatsers en dorpsgenoten een gezamenlijk lunch genoten. Na de lunch hebben we nog drie omlopen gekaatst. Na het uitreiken van de prijzen, een gezellige nazit met een verzorgde BBQ. Een geslaagde dag! Een dag welke niet mogelijk was zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers en bestuur van dorpshuis ’t String. En niet te vergeten, de vaste sponsoren van FTW. Boksum en FTW kunnen tevreden terugkijken. Hartelijk dank allen.

Bestuur FTW