Tweede informatieavond Woningbouw schoolterrein. Donderdag 28 oktober 2021

Nieuwbouwplan Schoolterrein

Op de vorige inloopdag heeft het bestuur en de werkgroep genoeg input gekregen om het toen gepresenteerde plan nog eens tegen het licht te houden. Dat heeft er in geresulteerd dat er een aantal nieuwe schetsen zijn gemaakt. Hierdoor maar ook door de pandemie heeft het langer  geduurd.

Met deze nieuwe inzichten zijn wij in een open dialoog gegaan met de gemeente Waadhoeke en projectontwikkelaar BruZan. Belangrijkste uitgangspunt was en is dat bij de woningbouw voor de huur zowel als koop voorrang gegeven kan worden aan inwoners van Boksum. Wonen Noordwest Friesland is niet meer betrokken bij dit project. Een woningstichting mag nl. geen voorrang verlenen. Op een andere plek in het dorp zullen deze twee toegezegde woningen op termijn gerealiseerd worden.

Andere uitgangspunten zijn betaalbaarheid en levensloopbestendigheid. Het geheel nieuwe plan voldoet volgens het bestuur van dorpsbelang en de werkgroep volledig aan de doelstellingen zoals die boven zijn weergegeven. Wij zijn hier dan ook zeer content mee. Graag willen we het resultaat wat nu voor ligt aan u voorleggen. Op deze inloopmiddag en -avond kunnen dan vragen en opmerkingen gemaakt worden die wij in de definitieve plannen kunnen meenemen. De tekeningen en de plannen zullen ter inzage op verschillende tafels neergelegd worden en zal er door het bestuur en projectontwikkelaar uitleg gegeven worden.

 

U bent van harte welkom op de inloopavond donderdagmiddag- en avond 28 oktober a.s.

Waar:              Doarpshûs It String, Hilaarderpaad Boksum
Wanneer:        Van 16:00 tot 20:00 uur

Vanwege het wettelijke coronabeleid is er alleen toegang mogelijk met de QR-code (als app op de smartphone of op papier). Hier kunnen en mogen wij niet van afwijken. Om dezelfde reden zal er ook geen koffie of thee geserveerd worden.