Geslaagde Aftrapavond: De sûnde fan Haitze Holwerda en 6 oare sûnden

Zaterdag 10 december was de aftrap in dorpshuis It String. Als regisseur is Tjerk Kooistra aangetrokken. Hij vertelde in grote lijnen hoe het er uit gaat zien:

“It wurdt teätrale toer rûnom Boksum. Rinnende gean we fan It String fia de tsjerke, oer it Haitze Holwerdapaad, lâns famylje De Boer nei Blessum”

Het stuk bestaat uit 7 verhalen of verhaaltjes met minstens 1 van de 7 hoofdzonden die op 7 verschillende vormen van theater gebracht wordt;
Musical, toneel, dicht, dans, monoloog, cabaret en college. Het begint als college van een professor in It String. Hij/zij neemt jou mee ‘op reis’ rondom Boksum, of eigenlijk, de professor neemt jou mee op reist in jouw eigen hersenen.

De 7 hoofdzonden zijn:
1. Hoogmoed 2. Hebzucht 3. Lust 4. Jaloezie 5. Vraatzicht 6. Wraak 7. Luiheid

Het hoofdingrediënt is het verhaal van ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’. Dit voeren we op rondom de boerderij waar het verhaal van Ulbe van Houten plaats heeft gevonden, bij het Terphûs in Blessum.

De uitvoeringen zijn gepland op:
Woensdag 31 mei      20.00 uur Try-out
Vrijdag 2 juni              20.00 uur Première
Zaterdag 3 juni           20.00 uur
Zondag 4 juni             20.00 uur
Vrijdag 9 juni              20.00 uur
Zaterdag 10 juni         20.00 uur
Zondag 11 juni           20.00 uur
Vrijdag 16 juni            20.00 uur
Zaterdag 17 juni        20.00 uur

De laatste twee gaan alleen door bij voldoende kaartverkoop.

Er doen 3 (semi) professionele spelers mee. De andere spelers komen uit onze dorpen. Iedereen kan zich daarvoor opgeven.

Daarnaast zijn er ook andere medewerkers nodig:
Figuranten, koorleden, zangers, muzikanten, kaartcontroleurs, opbouwers/inrichters locaties, parkeerbegeleiders, String vrijwilligers en een groepje mensen die het plein bij het dorpshuis wil aankleden. Te denken valt aan een ‘boeremerke’, een ‘ûngetiedersfeest’ of een invulling met als thema de 7 zonden.

Dus lijkt meespelen je wat, of een van de andere taken? Geef je op door een mail te sturen naar info@de-sunde.frl, vragen stellen langs deze weg kan ook. Alle leeftijden kunnen meedoen. We zouden het ook mooi vinden als er kinderen en jongeren meedoen.

‘De Sûnde‘ wordt mede mogelijk gemaakt door It Iepen Mienskipsfûns, Gemeente Waadhoeke, het VSB fonds, de Douwe Kalma Stifting en Dorpsbelangen Boksum.

Initiatiefnemer is de plaatselijke commissie Alde Fryske Tsjerken Boksum: Mark van Houten, Dina Visser, Hieke de Vries en Kees Iepema. We werken hierin samen met Boksum foar de Lins en dorpshuis It String.

Zie ook www.de-sunde.frl