ALV Dorpbelangen Boksum en Uitvaartvereniging Boksum – 8 juni 2021