Vredig Boksum kent bloederige historie

Vanuit de lucht is goed te zien dat het oude terpdorp Boksum vroeger aan de eerdere Middelzee lag. De Hegedyk, de weg op de foto boven het dorp, is de oude zeedijk. In de verte ligt Leeuwarden, daartussen klotste het water. Noordelijk van de Sint Margrietkerk stond de Juckema-state, die in de tweede helft van de 17de eeuw werd afgebroken. Dat stuk terp is later afgegraven. Het dorp gaf zijn naam aan de gruwelijke Slag bij Boksum. Spaansgezinde troepen trokken begin 1586 moordend en plunderend door Friesland en hakten bij Boksum een Fries verdedigingsleger in de pan. Hierbij vielen honderden doden. Archeologen vonden vijf jaar geleden de knekels van zeker zes mensen, vermoedelijk slachtoffers van de slag bij de Pypsterbuorren, linksboven op de foto. Vandaag de dag is het een stuk vrediger in Boksum, dat 416 inwoners telt. De 30 ondernemingen, van een ambachtsbakker tot een autobedrijf en van boeren tot kunstenaars, zorgen voor bedrijvigheid en de 15 verenigingen, van een kleiclub tot een kaatsvereniging en van de volleybal tot de fûgelwacht, voor vertier.

Leeuwarder Courant | 26 maart 2021 | Foto Arodi Buitenwerf