Trein Leeuwarden-Harlingen

We zijn voornemens om vanaf 5 juni a.s. op het baanvak Leeuwarden-Harlingen weer de oorspronkelijke dienstregeling te gaan rijden. Dat betekent dat de stations Dronryp en Deinum weer 2x/uur worden bediend. Het is onze bedoeling deze dienstregeling zo te houden, dus niet weer af te schalen.

Namens Arriva