Subsidie voor Dorpshuis It String

Het is niet duidelijk wat de bron is van dit artikel. De aanvraag wordt namelijk pas in de nog komende Commissievergadering van April besproken.
Leeuwarder Ccourant (27-03-2010);

Boksum kan rekenen op een gemeentelijke subsidie om Dorpshuis It String te verbouwen.Een deel van het pand wordt grondig gerenoveerd: extra bergruimte, een invaliden toiletten betere toneelvoorzieningen.Ook krijgt de jeugd van Boksum een eigen honk.Voor de opknapbeurt is €785.000,- nodig. De gemeente Menaldumadeel steekt bijna twee ton in It String.