Smaakvolle Burendag Oranjefonds in It String

Zaterdag 28 september j.l. werd in It String wederom Burendag van het Oranjefonds georganiseerd. Koffie/barista van Douwe Egberts werd gratis verstrekt en kinderen tot 12 jaar versierden cupcakes. Ook aanwezig was werkgroep “Waadhoeke zegt nee tegen eenzaamheid”. Zij verrichtten deze dag in Boksum de landelijke aftrap van dit project. Muriël Jonkman van Drempelloos bewegen verzorgde een dansclinic met specifieke aandacht voor dansen met minder valide mensen. Boksum Energie(k) gaf voorlichting inzake duurzaamheid in en rond de eigen woning. Tot slot was er een taart- bakwedstrijd uitgeschreven en georganiseerd i.s.m. met ambachtsbakker Rients Sybesma. Na beoordeling door Herman Kleinsmit (v/h banketbakker te Joure) en Rients Sybesma ging de publieksprijs naar Astrid Vereecken.

De hoofdprijs, een ballonvaart voor 2 personen, beschikbaar gesteld door ambachtsbakkerij Sybesma, werd in de wacht gesleept door Kim Bruggeman. Al met al een zeer geslaagd evenement! Stuwende krachten achter de organisatie van deze dag, Hennie Annema en Annie Bouwma, mogen tot slot ook worden genoemd.

Een tevreden bezoeker van Burendag in It String.

Foto’s Pieter Bouwma