1586. Nederland is al jaren onderdeel van het katholieke Spaanse Koninkrijk, maar lijdt daar regelmatig onder. De Spaanse troepen zitten in (of zijn gevestigd in) Groningen en Spanje eist dat er belasting wordt betaald. Wanneer dit niet genoeg gebeurt plunderen de Spanjaarden verschillende dorpjes en kleine steden, zodat ze hun eigen troepen kunnen onderhouden.

Een aantal jaren daarvoor was Willem van Oranje nog een trouwe metgezel van de Spaanse koning, maar hij keerde zich tegen hem omdat hem werd opgedragen om zijn eigen volk keihard aan te pakken. Willem van Oranje werd hierom vermoord door de katholieke Balthasar Gérards.

Het is januari in het jaar 1586. Het vriest dat het kraakt. De strijd tegen de Spaanse heersers wordt voortgezet door Willem Lodewijk, maar deze is op dat moment in Vlissingen voor de inhuldiging van de opvolger van Willem van Oranje. Alle sloten en meren die Friesland normaal gesproken als waterlinie beschermen tegen indringers, zijn vanwege het ijs op dat moment geen barrière meer. Dit is een perfect moment voor de Spaanse generaal Verdugo om een plundertocht door Friesland te maken. Hij pakt dit serieus aan en trekt met maar liefst 3000 voetsoldaten en 700 ruiters door Friesland. Ondertussen wordt er vanuit Leeuwarden een gelegenheidsleger opgesteld om de Spanjaarden te stoppen.

Wij volgen het verhaal van vaandeldrager Otto Clant van Scharmer. Deze jonge landjonker had als taak om het vaandel met trots te dragen en te beschermen. Vlakbij Boksum kwam het tot een veldslag…

www.deslachbyboxum.frl

Deelnemende verenigingen/stichtingen

Muziekkorps Advendo
Dorpskoor Boksum
• Dorpshuis It String
Boksum foar de lins
Stichting Alde Fryske Tsjerken

Het projectteam

Mark van Houten, projectleider / beeldmateriaal
Pieter-Frans Flameling, videomapping
Koos de Vries, licht en techniek
Jan en Syds Pasma, historici
Tjerk Kooistra, artistiek leider / regisseur

Tjerk Kooistra

Regisseur / artistiek leider van De Slach by Boxum is o.a. bekend van het succesvolle Iepenloftspul Jorwert

“In deze spectaculaire multimediale openluchtvoorstelling nemen feit en fictie u mee terug naar de Slach by Boxum. De Sint Margrietkerk en het dorp Boksum zullen dienen als het interactieve decor van deze belevenis van theater en projectie”.