Otto Clantskoalle

Ooit een beroemd vaandeldrager in “de Slach by Boksum” in 1586, bij de meeste inwoners van ons dorp wel bekend. Na een langdurige dappere strijd tegen de Spanjaarden die veel meer soldaten hadden, vluchtte hij toen de slag verloren was samen met andere strijdgenoten in de kerk. Dit mocht niet baten, de vijand wist hen te vinden. Voordat hij werd doodgestoken wikkelde hij zich in zijn vaandel.

Toen het nieuwe schoolgebouw in november 1984 werd geopend kreeg de school deze naam. Het symbolische zwaard van Otto Clant hangt bij ons bij de hoofdingang aan de muur. Als basis voor ons logo hebben wij de plattegrond van de school, de vorm van een klavertje vier, gebruikt. Dit logo past goed bij de school, maar ook bij Onderwijsgroep Fier. 

Richting

Een bijzondere school voor een bijzondere belevenis.

Wij  zijn in januari 2011 aangesloten bij Onderwijsgroep FIER, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel. Onderwijsgroep FIER bestaat momenteel uit 19 openbare basisscholen en 1 algemeen bijzondere basisschool. 

En die ene bijzondere basisschool zijn wij! Het is een algemeen bijzondere school, wat inhoudt dat kinderen van alle gezindten welkom zijn. En er wordt naar behoefte rekening gehouden met de verschillende geloofsbelevenissen.

Schoolgrootte

Op de “Otto Clantskoalle” werken we in 2 basisgroepen.

·         de onderbouw: groep 1, 2 en 3

·         de middenbouw/bovenbouw groep 4 tot en met 8