School Boksum maakt plaats voor Knarrenhof

Op de plek van de leegstaande Otto Clantskoalle in Boksum komt mogelijk een zogenaamd Knarrenhof, een plan voor generatiebestendig wonen.

Dorpsbelangen Boksum werkt met de inwoners aan een plan om de dit jaar leeggekomen Otto Clantskoalle te slopen en op het terrein een zogenaamd Knarrenhof te bouwen. De naam komt van een serie vroegere typetjes van het duo Koot & Bie, de krasse knarren. Het eerste Knarrenhof in Nederland verrees in Zwolle. De woonvorm verspreidt zich inmiddels als een olievlek over het land.

Gezamenlijk hofje
Het schoolgebouw wordt op dit moment anti-kraak bewoond. De kans dat het pand blijft staan is klein, zegt voorzitter Henk Korthof van Dorpsbelangen. Een eerste verkenning in het dorp leverde op dat er behoefte is aan woningen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Door die samen in een hofje te verenigen, kunnen de doelgroepen er voor elkaar zijn. Het concept van een Knarrenhof is dat bewoners elkaar helpen.

Inmiddels is via een enquête onder de inwoners gepeild of er behoefte is aan dergelijke generatiewoningen. Die behoefte is volgens Korthof behoorlijk groot. Op het terrein zouden zo’n zes tot acht compacte woningen kunnen komen.

Bron: Maria Del Grosso | Leeuwarder Courant, 17 januari 2019