Otto Clantskoalle op paad mei de Fûgelwacht

Hallo wij zijn Roan en Franke en wij gaan iets vertellen over de Fûgelwacht. Eerst gingen we met de auto naar Dronrijp. En daarna gaf Johannes van der Meer ons informatie. En daarna mochten we met de verrekijker door de raampjes kijken naar de vogels en door een stuk hout. En daarnaar gingen we naar een bult met allemaal gaatjes en daar woonden allemaal vogeltjes en die vogels gingen in uit in uit om allemaal voedsel te hallen voor de jonkies. En daarna gingen we weer met de auto naar Boksum en toen gingen we weer school in en daarna hadden we nog een klein quizje en daarna gingen we een filmpje kijken en daarna gingen we nog even buiten spellen en toen gingen we naar huis en we vonden de Fûgelwacht leuk.

Wy wiene mei groep 5, 6, 7 en 8 nei Dronryp mei de fûgelwacht. Wy giene as earst nei de plasse dras. De plasse dras is in mear mei nesten fan fûgels. Der wienen yn hiel soad fûgels. Der wie dêr ek in man dy fertelde der wat oer en hy hie wat dingen mei nommen, lykas uilen ballen, nesten en yn op gezette fûgel. Dêrnei syn wy nei in muorre mei gatten der yn, dat wiene nesten fan zwaluwen. Dêrnei syn wy nei skoalle gongen. Dêr hawwe wy in film sjoen fan fûgels. Ik fûn it hiel leuk.
Rens


Wy binne mei de fûgelwacht op paad west. Dat wie yn Dronryp dêr wie ek in fûgelhut en dêr koedest fûgels spotten yn de plasdras. Dêr wie ek in skelet fan in snoek en braakballen fan in ûle en it haad fan in muskusrat. Wy hawwe ek in tsjirk sjoen, en in schoolekster en noch mear. En wy giene nei in sânmuorre wêr zwaluwnesten yn sieten. Wy fûnen it hiel aardich.
Groetnis Melvin en Lars


Wij zijn Adeleh en Pien en wij gaan vertellen wat wij hebben gedaan met de Fûgelwacht. Eerst gingen we met de auto naar Dronrijp. En daarna kregen we uitleg waar soorten vogels leven en wat ze eten, en Johannes van der meer die ons uitleg gaf had ook heel veel spullen meegenomen zoals nesten, opgezette vogels, schedels en braakballen. En na de uitleg gingen we fruit eten en ondertussen naar vogels kijken. En daarna gingen we naar een weilandje en daar was een hele grote heuvel en daar zaten heel veel gaten in waar de vogels in leefden. En toen gingen we weer naar school om een heel zielig filmpje te kijken. Wij hopen dat jullie het leuk vonden.

Wy syn by de fûgelwacht west yn dronryp mei ús skoalle. groep 5, 6, 7 en 8 wiene mei. De begeleiders wiene: Siep Tilma, Janke Bosma en Thom Hofman.
Wy wiene by de fûgelhut by it plasdras. Der wie ek in menear Johannes fan der Mear dy’t der oer fertelde bygelyks oer de nesten de uilen ballen en de meeuw ballen. It wie hiel nijsgjirrich en aardich. En doe’t giene wy nei de dunen wêr allegearre fûgels libben. En doe’t giene wy werom nei Boksum.
Luuk van Dijk en Thom Tilma


Wy wiene earst op skoalle oan it wurk doe’t kamen de minsken fan de Fûgelwacht en giene groep 5, 6, 7, 8 en twa juffen mei harren mei. Wy wiennenei de plasse dras yn Dronryp west en dêr hawwe wy fûgels spot yn de Fûgelhut dêr wie ek in menear dy ien hiel soad ferteld hat. Wy hawwe braak ballen sjoen, zwaluwen sjoen, grutte berch ein en in zaagbek sjoen. Letter wer nei skoalle ta en doe’t hawwe wy in filmke sjoen en doe’t gie de Fûgelwacht wer wei.
Hotze Sybesma en Wessel Miedema

17 maaie giene wy mei groep 5 o/m 8 mei mei de Fûgelwacht. wy giene earst nei in sjoch hutte yn Dronryp. dêr giene wy allegearre fûgels spotten en wy krigen útlis oer hoe de fûgels hite en hoe hja libben. Dêrnei giene wy noch nei in plak wêr de zwaluwen har nesten hiene sitte. Doe’t wy wer by skoalle wiene giene wy in filmke sjen. Dat gie oer hoe wy de fûgels kinne helpe en oer lûk fûgels hja lieten ús ek noch wat foto’s sjen. Wy fûnen it in aardige en nijsgjirrige moarn.
Johan & Maaike