Noflik sitte yn tsjerke yn Boksum

Een leuk artikel over de presentatie van de kerkkussens, gemaakt door een enthousiaste groep dames uit Boksum o.l.v. Anneke Flameling. Daarnaast is er een informatiebord gepresenteerd over de geschiedenis van de Sint Margrietkerk, ontworpen door grafisch ontwerper Mark van Houten.

Bron: Op ‘e Skille | Hinne Bokma