Locatietheater De Sûnde uitgesteld naar 2024

Helaas moeten we meedelen dat we besloten hebben om het locatietheater ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda en 6 oare sûnden’ uit te stellen. Dit heeft te maken met familie omstandigheden. We zien nu geen mogelijkheden meer om in juni het stuk uit te kunnen voeren. Maar wat ons betreft komt van uitstel geen afstel. We gaan nu voor juni 2024.

Wanneer we meer nieuws hebben, laten we van ons horen!

Hieke de Vries,
Dina Visser,
Mark van Houten,
Kees Iepema