Nadat Parnas, het centrum voor kunsteducatie uit Leeuwarden, in juli 2012 is opgeheven, hebben oud-cursisten van docent keramiek Paulien Ploeger de vereniging ‘Klaaiwurk’ opgericht.

De vereniging wil cursussen en andere activiteiten aanbieden waarbij de creatieve ontwikkeling en kunstzinnige vorming voorop staan. Professionele keramisten vervullen de rol van adviseur/docent zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Klaaiwurk heeft de complete inboedel van de keramiek-afdeling van Parnas overgenomen en verhuisd. De ovens, de draaischijven, de glazuurgrondstoffen: alles heeft onderdak gevonden in de boerderij van Maarten en Afke Klaver-Andreae aan de Buorren 41 in Boksum. Bij inschrijving voor een cursus (uitgezonderd de raku- en kindercursus) wordt je automatisch lid van de vereniging Klaaiwurk. In de cursusprijs is de contributie van € 50,- opgenomen. Lid zijn van de vereniging betekent dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.

Klaaiwurk geeft elke 2 maanden de KlaaiKlets uit. Leden, donateurs en andere geïnteresseerden krijgen deze nieuwsbrief per mail toegestuurd.