Historische interieurs in de Waadhoeke onderzocht

Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) is gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdelen in de Waadhoeke. In navolging van haar in 2017 afgeronde onderzoek in de voormalige gemeente Franekeradeel, richt de SIiF zich de komende tijd op het gebied dat tot 2018 behoorde tot de gemeenten Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.

Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Zo gaat ook definitief een deel van het Friese woonerfgoed verloren. Met haar inventarisaties wil de SIiFin beeld brengen wat er nog over is aan historische interieurs en probeert zij bewoners te enthousiasmeren voor hun bezit. “Behoud door kennis” is het motto van de stichting.

Bewoners van panden waarin zich mogelijk relevante interieurs of interieuronderdelen bevinden, worden de komende weken benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan een kortdurend onderzoek ter plaatse. De SIiF is onder meer geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedsteewanden, glas in lood ramen en een opmerkelijke trappen. (Meubels en huisraad en dergelijke vallen dus buiten het onderzoek.)

De SIiF is een particuliere stichting, opgericht door geïnteresseerde kenners. Drs. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, maakt deel uit van het bestuur. Prof. dr. Johan de Haan (hoofdconservator van paleis Het Loo te Apeldoorn) is voorzitter van de raad van advies.

Op dinsdag 23 april om 19:30 uur vindt in dorpshuis “De Rede”, Hoofdstraat 4 te Ried een informatiebijeenkomst plaats waar het onderzoek nader wordt toelicht. Wilt u zich opgeven voor deze avond, of voor het onderzoek? Dat kan door een bericht te sturen naar info@interieursinfryslan.nl.

Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl.