Haitze Holwerda rûntsje

Eén van de klassiekers uit de Friese literatuur is de roman De sûnde fan Haitze Holwerda uit 1938 van schrijver Ulbe van Houten. Het verhaal speelt rond 1900. De sociale tegenstellingen waren sterk tussen boeren en arbeiders. De landbouw was nog niet gemechaniseerd, al het werk moest met de hand gedaan worden en met behulp van die ene PK: het paard. De roman speelt zich af in de driehoek Deinum, Blessum, Boksum. De wandeling leidt je o.a. over oude kerkepaden die in het boek beschreven worden.

Kerkepaden in Fryslân stammen vaak al uit de Middeleeuwen. Deze paden door weilanden en vaak langs het water waren de kortste verbindingen vanuit dorpen en buurtschappen naar de dichtstbijzijnde kerk.


Terphûs, wat model heeft gestaan voor Baerdahûs uit het boek

 

Even ten noorden van Blessum, in de bocht van de Blessumerdyk begint het kerkepad naar Boksum wat naar Haitze Holwerda is genoemd. Het loopt langs Terphûs en Cardahûs. Terphûs stond model voor de boerderij van Holwerda; Baerdahûs, maar van Hulten situeerde Baerdahûs op de plaats waar Cardahûs staat.

In de roman werken drie ingehuurde arbeiders uit het Bildt in de ‘ûngetiid’, de periode van de hooioogst. De boer, Haitze Holwerda, heeft vooraf loon afgesproken voor 5 weken arbeid, maar de arbeiders spelen het klaar om het hooi in 4 weken binnen te halen, waarop de boer vindt dat hij maar 4 weken loon hoeft te betalen. Hierdoor ontstaat er een strijd tussen de boer en zijn arbeiders, tussen de boer en zijn vrouw en een innerlijke strijd, bij de, zeer christelijke, boer.


Tegel, It Reedtsje 10

 

De wandeling leidt je ook naar het geboortehuis van schrijver Ulbe van Houten in Boksum: It Reedtsje nr 10 ,waar in de oprit een tegel met inscriptie ligt.

Verder kom je langs picknickbanken, waar op het tafelblad stukken van de geschiedenis van Boksum, en omgeving, zijn beschreven. Bekijk ook het infobord bij de kerk van Blessum. De locaties zijn aangeven op het kaartje.

Beschrijving route, ca 7 km
Als start van de wandeling is genomen het parkeerterreintje aan het eind van de Pypsterbuorren nabij Boksum. Van hieruit door het tunneltje de straat “It Holt” volgen. Voor restaurant “It Holt”, linksaf en na het bord “bebouwde kom Deinum”, linksaf een wandelpad geheel volgen naar de Sjouke de Zeestritte. Linksaf een kort stukje van deze straat volgen, dan rechtsaf de Feytsmahof in, langs de ijsbaan, dan linksaf de Sjouke de Zeestritte en bij de Spoorstritte linksaf, overgaand in het Heechpaed naar de kerk van Deinum, met de beroemde “sipel”.

Vanaf de kerk over de Bûterhoeke , rechtsaf, dan linksaf over het oude kerkepad “de Alde Leane” naar Blessum, wat na de spoorwegovergang (uitkijken !) doorloopt tot ‘Cardahûs. Zover gaan we niet, we gaan bij kruising met de Blessumerdyk rechtsaf naar Blessum en bezoeken het kerkje met in het voorportaal bodemvondstem van het tegenover de kerk gelegen vroegere Ringiastate.

Ga terug naar de Blessumerdyk. Even ten noorden van Blessum, in de haakse bocht van de Blessumerdyk begint het Haitze Holwerdapaad naar Boksum langs Terphûs en Cardahûs. Terphûs stond model voor de boerderij van Holwerda; Baerdahûs, maar van Hulten situeerde Baerdahûs op de plaats waar Cardahûs staat.


Illustratie uit het boek, waarop is te zien dat Haitze en zijn vrouw, wel op gepaste afstand, zich ter kerke begeven

 

Het vervolg van de wandeling leidt naar de kerk van Boksum, dan via de Buorren naar het geboortehuis van schrijver Ulbe van Houten: It Reedtsje nr 10. Over de Oedsmawei en Tiltsjedyk de dorpskern van Boksum verlaten richting Deinum en rechts afslaan naar de Pypsterbuorren.

Veel wandelplezier,
Siebe Bosma, oktober 2021

 

(Deze wandeling is gebaseerd op een op 16 oktober 2010 gehouden literaire historische wandeltocht van Deinum, via Blessum naar Boksum in het kader van het bevorderen van de Friese literatuur (Frylân Lêst Syn Toppers). Ik heb daarvan op internet geen exacte route kunnen vinden; indien je daarover wel informatie hebt gaarne mailen naar siebebosma@hotmail.com)