Geslaagde Wandeltocht Us Jier

We kunnen spreken van een zeer geslaagde Us Jier Wandeltocht, het afscheid van de Gemeente Menameradiel. Boksum heeft zich erg positief gepresenteerd. We hoorden van veel wandelaars dat ze het super gezellig in Boksum vonden! Veel mensen zijn even in de kerk geweest en waren geïnteresseerd in de geschiedenis met o.a. de sarcofagen. Ruurd Salverda heeft van 10.00 tot 11.45 uur op het orgel gespeeld, hier hebben ook veel mensen van genoten.

Bij de bakker was het een gezellige boel met Boksumer Brok, koffie van het Dorpshuis, Klaaiwurk, het koor en het korps Advendo. Het korps was in het hele dorp te horen. Ook zijn er veel mensen even in Loft geweest om naar Tim de Vries op saxofoon te luisteren. Hieke en Mark hadden bij Pypsterbuorren ook veel bekijks met de info over de Slag bij Boksum en de gevonden schedel. De replica van de schedel deed het erg goed.

We kunnen elkaar bedanken voor wat we met elkaar hebben neergezet!