Filmavond Fûgelwacht Boksum e.o

Zoals gebruikelijk wordt er ook dit jaar op de jaarlijkse bijeenkomst van Fûgelwacht Boksum e.o. volop beelden getoond van in de natuur vastgelegde ‘plaatjes’ van onze gevleugelde vrienden. Na mijn vervroegde pensionering in 2018, heb ik als hobby opgepakt het vastleggen van video’s en foto’s van vooral water- en landvogels in de directe omgeving. Later uitgebreid naar een groter gebied in Friesland. Zoals o.a. de Workumerwaard, Plasdrassen en diverse vogelkijkhutten in Friesland. Ik was zeer verrast om met eigen ogen vast te stellen hoeveel diversiteit er in vogelsoorten ook dichtbij, in en om eigen huis en directe omgeving bivakkeren. Met mijn camera, vaak uit de losse hand, maar wel uitgerust met groot optisch zoombereik, zijn veel soorten van dichtbij door mij vastgelegd en te bewonderen. Ik krijg nu de kans om dit op deze avond met jullie te delen.

Natuurlijk ontbreken de Ljip en de Skries ook deze keer niet. Maar ook de Specht, Gekraagde Roodstaart, Gele Kwikstaart, Blauwborst, Ransuil, IJsvogel, Boomkruiper, Gouden Plevier, etc. Daarnaast komen korte sfeerbeelden van uiteenlopende onderwerpen ook op het doek aan bod. Ook enkele opnames, opgenomen door een drone, van onze drie dorpen getoond worden.

Kom dus deze avond gezellig kijken, daarbij onze Fûgelwacht ondersteunen met het kopen van loten in de pauze met meer dan 100 prijzen.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral op 18 april 2023 naar Doarpshûs It String. De toegang is gratis.

Tot slot wens ik alle aanwezigen bovenal een heel gezellige avond met veel kijkplezier toe.

NET STINNE … WE GEANE DER HINNE … ELTS IS WOLKOM

Operator Pieter Bouwma, Boksum