Extra Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen

Op 21 januari 20:00 uur in Dorpshuis It String

 

Beste dorpsgenoten,

Onlangs is er een enquête gehouden naar de interesse in generatiebestendig wonen. De uitkomsten daarvan willen wij graag met jullie delen en mede op basis daarvan met jullie bespreken, welke stappen wij kunnen nemen om de bestemming van de school en het terrein vanuit het dorp te sturen.

Daarnaast hebben wij nog een belangrijk punt te bespreken; het splitsen van de huidige vereniging in twee separate verenigingen. Onlangs is gebleken dat de vereniging zoals wij die nu kennen nl. Dorpsbelangen, conform de statuten juridisch gezien alleen een uitvaartvereniging is en geen vereniging van Dorpsbelangen. Om ook juridisch het dorp te kunnen vertegenwoordigen als Dorpsbelangen betekent dat, dat wij de statuten moeten wijzigen waarbij we een tweede vereniging moeten oprichten. Hiervoor hebben wij een akkoord nodig van de ledenvergadering. Hierin zijn inmiddels de nodige voorbereidende stappen verricht, wij zullen dit nader uitleggen.

Het bestuur van Dorpsbelangen nodigt jullie graag uit voor deze extra vergadering.

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Mededelingen
  3. Statuten Dorpsbelangen Boksum (ontwerp 4 januari ’19).   << klik hier voor de statuten >>
  4. Bespreking enquête en bestemming voormalig schoolterrein.
  5. Rondvraag en sluiting.