Een korte kennismaking met Dorpsbelangen Boksum

Notulen van de vorige vergadering << klik hier >>
Huishoudelijk reglement Friese Uitvaartvereniging- oud en nieuw << Klik hier >>
Statuten Friese uitvaartvereniging- oud en nieuw << Klik hier >>

<< Ferslach ALV Vereniging Doarpsbelang Boksum en Uitvaartverening Boksum dd 1 sept 2020 >>
<< Ferslach ALV Doarpsbelang Boksum en Uitvaartvereniging Boksum dd 18 april 2019 >>

Dorpsbelangen Boksum is een vereniging waarvan het bestuur bestaat uit inwoners van het dorp Boksum.

Het unieke in Boksum is dat ook de uitvaartvereniging onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen valt. Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van het dorp in bijvoorbeeld contact met de gemeente. We wonen vergaderingen bij van Doarpswurk en de federatie van Uitvaartverenigingen. Ook hebben wij de AED in het dorp in beheer en proberen de speeltuin te onderhouden. 

Dorpsvisie
We proberen binnen het dorp zoveel mogelijk ontmoetingen te creëren. Als mensen elkaar ontmoeten ontstaan er verbindingen. De koffie en beweegochtend op dinsdag is bv ontstaan vanuit gesprekken die Dorpsbelang heeft gehad met de ‘oudere’ inwoners. Waaraan is behoefte? Waar kunnen we als dorp met elkaar in voorzien? Door het initiëren van ontmoetingen proberen we de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en te ondersteunen. 

Bij het realiseren van deze visie kunnen we goed hulp gebruiken
Hoe moet het dorp er over 5, 10, 20 jaar bij liggen? Vanuit een visie kun je dan gericht dingen in het dorp op/aan pakken. Want weten we eigenlijk wel wat we in ons dorp allemaal aan ondernemers hebben? of wat voor sportverenigingen er allemaal zijn? Bij de nieuwe herinrichting van de Oedsmawei hebben wij ons o.a. door dit thema Ontmoeten en verbinden laten leiden. Wil jij meehelpen met het realiseren van de nieuwe ‘sociale’ visie? Stuur ons een mailtje. 

Wil je lid worden van de vereniging Dorpsbelangen Boksum dan kan dat voor €12,50 per jaar. 
Je kunt je aanmelden bij 1 van de huidige bestuursleden of via dorpsbelangenboksum@gmail.com.

Het bestuur bestaat uit:

Henk Korthof (voorzitter)
Froukje Goudberg (penningmeester)
Edzer Kramer (secretaris)
Jan Wiebe Visser (aanspreekpunt uitvaartvereniging)
Jeanet van Dellen (bestuurslid)
René Tilma (bestuurslid)
Pieter Hallema (bestuurslid)
Piet Struiksma (bestuurslid)