Allerzielen 2023

Op donderdag 2 november worden de mensen herdacht die in het afgelopen jaar of langer geleden overleden zijn. In Boksum is er in de Sint Margrietkerk een korte bijeenkomst om 19.00 uur. Medewerking wordt verleend door It Mingd Koar. Er kan een kaarsje worden aangestoken voor een overledene. In Deinum en Blessum zijn de kerken open van 19.00 tot 20.00 uur. Ook hier kunnen kaarsjes worden aangestoken

Iedereen is van harte welkom.

Protestantse Gemeente Terpoarte