Afsluiting Hendrik Algraweg

De Hendrik Algraweg was voor een deel al verdwenen, maar zal, zoals het er nu naar uitziet, vrijwel geheel verdwijnen. Het stuk tussen het Fries Landbouwmuseum en de Newtonlaan wordt per 12 juli gesloten.
Dorpsbelangen Boksum heeft samen met de omliggende dorpen getracht deze weg open te houden. Met name vanwege het vervallen van een snelle route ten behoeve van de hulpdiensten. De gemeente heeft aangegeven dat de inschatting van de brandweer, politie en ambulancedienst is dat zij met deze verkeersstructuur na onttrekking van de Hendrik Algraweg nog binnen wettelijk geldende de opkomsttijden ter plekke kunnen zijn.
Wij hebben daar onze twijfels over geuit, echter die hebben geen resultaat gehad. In volgende procedures zullen wij nogmaals trachten hier verandering in te brengen.